skip to Main Content

GaMLESTADENS FABRIKER

GaMLESTADENS FABRIKER

MYLLRANDE FRAMÅTANDA SEDAN 1729

Gamlestadens Fabriker är en plats för innovatörer och kreatörer. Ett färgstarkt och dynamiskt nav där det stora bolaget ligger vägg i vägg med en flygfärdig startup. Här uppstår unika möten mellan historia och myllrande framåtanda. Mellan city och förort, struktur och kreativitet.

DET ÄR NÅGOT MED LUFTEN

Gamlestaden har alltid varit ett drivhus för innovation. Det var här Gustav II Adolf kom på att man skulle flytta staden Nya Lödöse till en plats närmare handel och sjöfart. Detta var 1621 och den nya staden fick heta Göteborg. Hundra år senare började bröderna Sahlgren förädla socker i Gamlestaden. Startupen flög, och ganska snart var Sahlgrenska sockerbruket ett av Europas största.

På 1800-talet ställde området om från socker till bomull och kom att bli Skandinaviens största spinneri. Och vid 1900-talets början utvecklade spinneriets driftsingenjör, Sven Wingqvist, det sfäriska kullagret. Och sedan har det så att säga rullat på.

1990-talets förändrade medielandskap suddade ut gränserna mellan olika kreativa verksamheter och gav upphov till nya behov. De gamla fabrikslokalerna blev till ett center för film och foto, och bland annat bygges norra Europas största TV-studio, som fortfarande används av Warner Bros. Idag är Gamlestadens Fabriker även platsen för YESBOX, Göteborgs entreprenörskvarter och inkubatorhub för entreprenörer och innovatörer. Här sitter NA-KD som sedan starten stakat ut sin egen väg i den globala modeindustrin. Här bygger det prisade food-techbolaget Mycorena sitt innovationscenter för hållbara veganska livsmedel. Entreprenören Easy Living driver butik med noga utvald vintage-inredning och konst, och VÄRT driver både ett hållbarhetslab och frågor kring cirkulärekonomi.

HEMVIST FÖR UPPFINNARJOCKAR

Gamlestadens Fabriker är ett färgstarkt och dynamiskt nav. Här möts gammalt och nytt, historia och framtid, etablerat och entreprenörskap. Det är helt enkelt hit du beger dig när du har en bra idé.

Nu utvecklar vi området inför nästa innovationsepok. Läs mer!

TIDSLINJE

ETT SÖTT STYCKE HISTORIA

År 1733 restes Sahlgrenska sockerbruket, som idag är Göteborgs äldsta bevarade fabriksbyggnad, i området. Den slottsliknande huvudbyggnaden är en del av nuvarande Gamlestadens Fabriker. Det sägs att byggnaden var stadens största på sin tid och sockerbruket var antagligen ett av de största i Europa. Källa: Göteborgs stadsmuseum, fotograf okänd.

TEXTILNÄRINGEN FLYTTAR IN

När sockertillverkningen läggs ner 1835 byggs huvudbyggnaden om till spinneri (det var dock inte fråga om spunnet socker, utan textiltillverkning). Verksamheten går bra och fler byggnader tillkommer efter hand. År 1875 står den nya spinnerifabriken färdig och fabriksmiljön kompletteras med arbetarbostäder, bagarstugor och brygghus. Genom ett ökat socialt ansvarstagande kunde man nämligen knyta arbetarna till sig. Under decennierna som följde utvecklades Gamlestadens Fabriker till Skandinaviens största bomullsspinneri. Kring sekelskiftet arbetade ungefär 1500 personer på spinneriet. Källa: Göteborgs stadsmuseum, fotograf okänd.

ELEKTRICITET OCH SNILLEBLIXTAR

1903 fick området sin första kraftcentral – ett tecken på att elektrifieringen hade nått området. För att underlätta textilfabrikens kraftöverföring utvecklade företagets driftingenjör Sven Wingqvist det sfäriska kullagret. Detta kom att bli starten för SKF, som grundades 1907.

Källa: Göteborgs stadsmuseum, fotograf okänd.

MADE BY GAMLESTADEN

Bilarna gör sitt intåg och 1926 bildas Volvo som ett dotterbolag till SKF. Namnet betyder ”jag rullar” och var från början namnet på ett av SKF:s kullager. På 1930-talet byggs det första garaget på området.

Källa: Göteborgs stadsmuseum, fotograf okänd.

KRISEN KOMMER

Utbyggnaden och moderniseringen av fabrikerna pågick ända in på 1950-talet. Den senaste byggnaden på området uppfördes 1959. Under 1960-talet kom textilkrisen och expansionen avstannade. De kommande åren lade man ner allt fler verksamheter i fabriksområdet.

Källa: Göteborgs stadsmuseum, fotograf okänd.

RIVNING HOTAR FABRIKERNA

Fram till 1980-talet fanns planer på att riva och bygga nytt i området. Men rivningsplanerna lades på is i samband med fastighetskrisen, och områdets kvarvarande byggnader räddades.

BYGGS OM TILL TV-STUDIO

Under 1990-talet bestämde man sig för att försöka renovera och bevara så mycket som möjligt av de gamla husen. Den tillsatta projektgruppen valde samtidigt att styra om inriktningen – nu skulle Gamlestadens Fabriker bli en plats för kultur, handel och media. Under åren som följde skedde något av en revolution inom mediavärlden. Nya behov uppstod när gränserna mellan olika kreativa verksamheter suddades ut och Gamlestadens Fabriker anpassades för att kunna inrymma norra Europas största tv-studio. Man byggde också olika studiomiljöer och lokaler för reklamfilmsproduktion. Inspirationen kom från London, Paris och New York.

NIKLAS FYRTIOTVÅ – FYRA, TVÅA

Inför höstsäsongen 1993 flyttar spelprogrammet Bingolotto till Gamlestadens Fabriker. Än idag sänds programmet live från studion i Gamlestaden.

EN NY MÖTESPLATS TAR FORM

Efter millennieskiftet påbörjas en ny era. År 2006 färdigställer man en översiktsplan över Gamlestaden. Målet är att skapa en sammanhängande stadsväv, där Gamlestadens Fabriker utgör den saknade pusselbiten mot innerstaden. Parallellt utvecklas även Gamlestads torg och området kring SKF. Mellan 2016 och 2019 byggs resecentrum, kontor och bostäder i anslutning till torget.

TILLBAKA I HÄNDELSERNAS CENTRUM

De närmaste åren kommer Gamlestadens Fabriker att utvecklas till en färgstark och dynamisk stadsdel, där stor hänsyn tas till det historiska arvet. Inom de närmaste åren kommer 300 nya bostäder byggas i det gamla fabriksområdet. Resultatet är en urban arena där människor, idéer och företag kan mötas. En historisk plats där framtiden pågår.
Back To Top