skip to Main Content

Under 1990-talet bestämde man sig för att försöka renovera och bevara så mycket som möjligt av de gamla husen. Den tillsatta projektgruppen valde samtidigt att styra om inriktningen – nu skulle Gamlestadens Fabriker bli en plats för kultur, handel och media. Under åren som följde skedde något av en revolution inom mediavärlden. Nya behov uppstod när gränserna mellan olika kreativa verksamheter suddades ut och Gamlestadens Fabriker anpassades för att kunna inrymma norra Europas största tv-studio. Man byggde också olika studiomiljöer och lokaler för reklamfilmsproduktion. Inspirationen kom från London, Paris och New York.

Back To Top