skip to Main Content

År 1733 restes Sahlgrenska sockerbruket, som idag är Göteborgs äldsta bevarade fabriksbyggnad, i området. Den slottsliknande huvudbyggnaden är en del av nuvarande Gamlestadens Fabriker. Det sägs att byggnaden var stadens största på sin tid och sockerbruket var antagligen ett av de största i Europa.

Källa: Göteborgs stadsmuseum, fotograf okänd.

Back To Top