skip to Main Content

De närmaste åren kommer Gamlestadens Fabriker att utvecklas till en färgstark och dynamisk stadsdel, där stor hänsyn tas till det historiska arvet. Inom de närmaste åren kommer 300 nya bostäder byggas i det gamla fabriksområdet. Resultatet är en urban arena där människor, idéer och företag kan mötas. En historisk plats där framtiden pågår.

Back To Top