skip to Main Content

Efter millennieskiftet påbörjas en ny era. År 2006 färdigställer man en översiktsplan över Gamlestaden. Målet är att skapa en sammanhängande stadsväv, där Gamlestadens Fabriker utgör den saknade pusselbiten mot innerstaden. Parallellt utvecklas även Gamlestads torg och området kring SKF. Mellan 2016 och 2019 byggs resecentrum, kontor och bostäder i anslutning till torget.

Back To Top