skip to Main Content

Historien om
gamlestadens fabriker

Gamlestadens Fabrikers historia går långt tillbaka och är grunden för vad som idag är Göteborg. Det var här, år 1621, som Gustav II Adolf beslutade att man skulle flytta staden Nya Lödöse till en plats närmare handel och sjöfart. Den nya staden fick heta Göteborg.

Hundra år senare började bröderna Sahlgren förädla socker i Gamlestaden. Startupen flög, och ganska snart var Sahlgrenska sockerbruket ett av Europas största. 

Under åren har det hänt en hel del i området, men något som förblivit detsamma är att platsen varit ett drivhus för innovation.

En tidsresa i Gamlestadens Fabriker

År 1473: Nya Lödöse bildades

Historien om Gamlestadens Fabriker går långt tillbaka. 1473 bildades Nya Lödöse vid Säveåns utlopp i Göta älv, just på platsen som idag är Gamlestadens Fabriker. 

År 1621: Göteborg grundades

I början av 1600-talet bestämde Sveriges kung Gustav II Adolf att staden Nya Lödöse skulle flyttas till en plats närmare handel och sjöfart. Så gjordes och fästningen Göteborg byggdes på det område som idag är stadskärnan innanför vallgraven.

År 1733: Europas största sockerbruk

Ett sekel efter att Nya Lödöse flyttats blev platsen åter intressant. Då började bröderna Sahlgren förädla socker i området. År 1733 byggdes Sahlgrenska sockerbruket och växte till att bli ett av Europas största i sitt slag. Huvudbyggnaden är idag Göteborgs äldsta bevarade fabriksbyggnad.

År 1835: Bomullsspinneri på plats

Sockerbruket lades senare ned och istället öppnade ett spinneri. Huvudbyggnaden omdanades för ny verksamhet och fler byggnader tillkom. År 1875 stod den nya spinnerifabriken klar och fabriksmiljön kompletterades med bostäder, bageri och brygghus. Under följande decennier utvecklades verksamheten till att bli Skandinaviens största bomullsspinneri med ungefär 1500 anställda.

År 1903: Starten för SKF

Gamlestadens Fabriker fick en egen kraftcentral för att driva sin verksamhet. För att underlätta textilfabrikens kraftöverföring utvecklade företagets driftingenjör Sven Wingqvist det sfäriska kullagret. En innovation som kom att bli grunden för Svenska kullagerfabriken som vi idag känner som SKF.

År 1926: Den första Volvon

I början av 1900-talet gjorde bilarna sitt intåg och det var just i Gamlestadens Fabriker som Volvo föddes. Då som ett dotterbolag till SKF. Det valda företagsnamnet betyder “jag rullar” och var från början ett av namnet på SKF:s kullager.

År 1960: Textilkrisen

Under det glada 50-talet moderniserades fabrikerna i området och byggdes ut. Men på 1960-talet kom textilkrisen och expansionen avstannade. De följande åren lades allt fler verksamheter ned i fabriksområdet. Den sista byggnaden uppfördes 1959, därefter var det tyst i Gamlestadens Fabriker ett tag.

År 1990: Gamlestadens Fabriker får nytt liv

Under åren som gick hotades Gamlestadens Fabrikerna av rivning. Men som tur är blev det aldrig av. Under 1990-talet bestämdes att de gamla fabrikerna skulle renoveras, och de unika miljöerna bevaras. I samband med renoveringen blev Gamlestadens Fabriker en plats för kultur, handel och media. Studiomiljöer och lokaler för TV och film byggdes – och mediebranschen tog plats.

År 1993: Bingolotto flyttar in

I samband med att lokalerna renoverades för TV- och filmproduktion flyttade flera produktioner in i lokalerna. Ett av dessa var det populära TV-programmet Bingolotto. Än idag sänds programmet live från studion i Gamlestadens Fabriker.

År 2006: Planer för stadsutveckling i Gamlestaden

Efter millennieskiftet påbörjades en ny era när en översiktsplan för Gamlestaden färdigställdes, vilket inkluderande området Gamlestadens Fabriker. Målet var och är att skapa en sammanhängande stadsväv, där Gamlestadens Fabriker utgör den saknade pusselbiten mot innerstaden. Under efterföljande år utvecklades Gamlestads torg som blivit en knutpunkt för kommunikationerna i området.

Idag: Gamlestadens Fabriker. Born again.

De närmaste åren kommer området Gamlestadens Fabriker växa och förnyas med målet att utvecklas till en mötesplats för nyfikna entreprenörer inom matkreation, musik och mode, film och digital utveckling. Flera nya byggnader kommer att växa fram, som kompletterar det gamla. Gamlestadens Fabrikers spännande historia blir därmed en del i en ny levande stadsdel.

Back To Top