skip to Main Content

Stadsutveckling i Gamlestaden

Det händer mycket i stadsdelen Gamlestaden och på Gamlestadens Fabriker. År 2006 färdigställdes en översiktplan över stadsdelen, där fabrikerna utgör den saknade pusselbiten mot Göteborgs innerstad. Sedan dess har flera nya verksamheter och byggnader vuxit fram i Gamlestadens Fabriker – och fler är på ingång.

Så här kommer Gamlestadens Fabriker se ut

Stadsprojektet har redan börjat och området har höga ambitioner. Här möter nybygge de gamla fabrikslokalerna i en charmig atmosfär. Utforska stadsutvecklingen i detalj via vår interaktiva karta.

Projektstarter i Gamlestadens Fabriker

När Gamlestadens Fabriker går in i en nya era är det kvarteret Utforskaren som är först ut – med 5 580 kvm nya kontorslokaler som beräknas stå färdiga för inflytt i början av 2025. Därefter följer fler kontor- och co-workingytor samt trevliga promenadstråk, spännande matsensationer och kulturevenemang.

Fabrikören

Projektstart 2022

Säljstart 2022

Regissören

Projektstart 2023

Möjlig inflytt 2025

Utforskaren

Projektstart 2024

Möjlig inflytt 2027

Plisseringen

Projektstart 2024

Möjlig inflytt 2027

Innovatören

Projektstart 2025

Möjlig inflytt 2028

Hotellet

Projektstart 2025

Möjlig inflytt 2028

Vision

Gamlestadens Fabriker är klassisk mark för Göteborg. Här finns en stolt historia och här finns en framtid av spännande möjligheter. Vi ser potentialen. Därför arbetar vi med lust och nytänkande mot målet att skapa Göteborgs mest kreativa plats att arbeta på för visionärer och cirkulära entreprenörer.

Mission

Världen behöver förändras. Då krävs det bättre idéer och entreprenörer som får dem att bli verklighet. För detta behövs platser där energier kan komma samman och synergier kan uppstå. Den platsen vill vi skapa i Gamlestadens Fabriker. Därför ser vi det som vår uppgift att inspirera och förena Göteborgs kreatörer.

Ny struktur

Back To Top