skip to Main Content

Översiktskarta

Mellan 2022 och 2025 kommer flera projekt och fastigheter både påbörjas och färdigställas i Gamlestadens Fabriker. I vår interaktiva översiktskarta kan du på egen hand utforska området och ambitionerna. Ta reda på bland annat byggstarter, våningar, yta, kostnad och hur de olika fastigheterna skiljer sig från varandra.

En del av Gamlestaden

Gamlestadens Fabriker är en del av stadsdelen Gamlestaden i Göteborg. Sedan 2006 har det hänt mycket här med nybyggnation och upprustning av nya och befintliga lokaler, verksamheter och lägenheter i stadsdelen. År 2019 inleddes stadsutvecklingsprojektet av att utveckla Gamlestadens Fabriker – och vi har stora ambitioner för området. 

Back To Top