skip to Main Content

Liljewall gestaltar det första nya kvarteret

Liljewall arkitekter har fått uppdraget att gestalta det första av de nya kvarteren som kommer att göra Gamlestadens Fabriker till en urban och levande stadsdel. Kvarteret innefattar ett parkeringshus som försörjer hela Gamlestadens Fabriker med ungefär 500 parkeringsplatser, en livsmedelsbutik, butikslokaler och nya kontorsytor. Uppdraget tilldelades Liljewall efter en vinst i parallella uppdrag.

Känslan som vi vill förmedla tillsammans med Platzer är att skapa en tillåtande och trygg miljö som främjar gemenskap och kreativitet. Här ska man kunna bo, arbeta, utföra ärenden och underhållas med utgångspunkt ur den speciella kulturella historia som fungerar som en stark bas för hela området. Såväl industrihistoria som hantverk och artisteri har format platsen genom tiderna. Det är ett unikt arv att förvalta och inspirerande att bygga vidare på, säger Laura Stål, arkitekt på Liljewall.

 

 

Byggnaden som Liljewall ritar ligger strategiskt placerad i områdets södra stadsbryn. Ena sidan av byggnaden vänder sig ut från området mot Göteborgs stadskärna i sydväst och bildar en tydlig fond i ett storskaligt landskap av motortrafikleder och järnvägsspår. Byggnadens andra sida vetter inåt området och knyter an till byggda miljöer som härrör från områdets brokiga industrihistoria. Den blir utöver ett funktionellt hus som rymmer parkeringshus och livsmedelsbutik också en betydande identitetsmarkör för området.

 

 

Utgångspunkten för gestaltningen är, förutom detaljplanens förutsättningar, en stark önskan om att förankra byggnaden på platsen så att den på bästa sätt bidrar till att vidareutveckla områdets inneboende kvaliteter och skapa en levande stadsmiljö. Fasadmaterial och konstruktion regleras för att klara de brand- och explosionsrisker som föreligger på grund av närheten till trafik som hanterar farligt gods och diskussioner förs om att använda återbrukat material så långt det är möjligt. Genom etappvis uppbyggnad kan maximal flexibilitet uppnås utifrån alternativa scenarion kring fördelning av ytor för parkering, kontor och handel.

 

 

 

 

 

Scenkonstverk hos VÄRT

Scenkonstverk hos VÄRT

Konstkompaniet Teater Nu spelar sin senaste teaterproduktion på hemmaplan i Gamlestan. Föreställningen Ett eget rum // Apartment spelas vid fem tillfällen under augusti och september hos VÄRT i Gamlestadens Fabriker. Hur får man egentligen livet att gå ihop? Är det… Läs mer

Innovationscentrum för hållbara livsmedel

Innovationscentrum för hållbara livsmedel

Mat- och innovationskulturen i Gamlestaden lockade den prisade food-techbolaget Mycorena till Fabrikerna.  Här startar de nu ett innovationscenter för hållbara veganska livsmedel. Processen har en enorm potential att lösa många av de utmaningar som livsmedelsindustrin idag står inför gällande tillgång… Läs mer

Det gamla pannrummet ska börja ryka igen

Det gamla pannrummet ska börja ryka igen

Rollin’ Bistros öppnar i Gamlestadens Fabriker. I maj 2020 slår de upp dörrarna till Gamlestadens nya streetfood-restaurang i det gamla pannrummet från 1903. Med fokus på hållbarhet och zero waste tar Rollin’ Bistros sitt lyckade koncept vidare över älven från… Läs mer

VÄRT VILL SKAPA EN VÄRLD UTAN SVINN

VÄRT VILL SKAPA EN VÄRLD UTAN SVINN

I en tidigare glassfabrik i Gamlestadens Fabriker bedriver det nytänkande designföretaget VÄRT matlabb, produktutveckling, teambuilding och hållbara workshops. – Omställningen till ett hållbart samhälle kräver mycket av oss alla. Vi vill visa på kreativa, enkla och tillgängliga verktyg för att… Läs mer

MED MOLNEN SOM NAMASTE GRANNE

MED MOLNEN SOM NAMASTE GRANNE

FLOW Yogastudio är en väg till både insikt och utsikt. Under våren och sommaren väntar yoga på lokalens takterrass – när Göteborgsvädret tillåter vill säga. På B3-husets fjärde våning samlas människor från hela Göteborg för att bygga upp inre styrka… Läs mer

EN MÖTESPLATS FÖR ENTREPRENÖRER? YESBOX!

EN MÖTESPLATS FÖR ENTREPRENÖRER? YESBOX!

Vill du ta steget från nja-lådan till ja-lådan? Mitt emot Easy Living ligger Yesbox, Göteborgs nya mötesplats för entreprenörer och innovatörer. På Yesbox samarbetar totalt elva organisationer för att förverkliga göteborgarnas idéer och starta eget-drömmar. Inkubatorsatsningen är resultatet av en… Läs mer

Back To Top