skip to Main Content

SAMARBETE OCH MELLANRUM I FOKUS NÄR FRAMTIDENS FABRIKER RITAS

När de tre arkitektkontoren BornsteinLyckefors, Radar och Kub nu fått i uppdrag att gestalta framtida tillskott i Gamlestadens Fabriker finns mycket att både ta hänsyn till och ta fasta på.

En tydligt närvarande historia, en charmigt brokig arkitektur som ett resultat av att varje tidsålder fått sätta sin tydliga prägel på nya byggnader. Där varje lager berättar sin historia.

Gamlestadens Fabriker kommer alltid att vara färgat av historien. Men nu vrider vi blicken framåt. Området ska bli mer inbjudande, mer inkluderande. En plats som främjar kreativitet och innovation. Samtidigt måste de gamla byggnaderna respekteras och värnas.

Trots att det för första gången på 60 år ska byggas nytt i fabriksområdet ligger fokus på mellanrummen mellan husen. Dagens stora tomma ytor ska täppas till, och de framtida gaturummen ska fyllas med liv. Det ska bli tätare, med tydliga stråk. Mer stad. Men framför allt ska det ges plats för människor. Det ska vara lätt att mötas, lätt att samarbeta, lätt att leva.

Gamlestadens Fabriker är redan idag en smältdegel där företag av olika storlekar och branscher kan korsbefrukta varandra. Men det behövs fler möjligheter att träffas, spontant eller planerat. Då är rummen mellan husen enormt viktiga. Tillsammans med tydliga kopplingar mellan inne och ute bidrar det till en miljö som är inkluderande och erbjuder plats för olikheter att mötas. Samtidigt ställer det höga krav på de nya byggnaderna och på arkitekterna.

Även gestaltningsarbetet präglas av samarbete och korsbefruktning. Platzer har valt att driva arbetet i en öppen process för att skapa en så bra helhet som möjligt. De tre arkitektkontoren har tilldelats var sin byggrätt att gestalta utifrån den övergripande visionen för området. I gemensamma avstämningar tillsammans med Platzers projektgrupp tar alla del av, och får ge input på varandras projekt. Olika infallsvinklar och synsätt får mötas, och då uppstår spännande saker. I sann Gamlestadsanda.

 

Gamlestadsgalej 2021

Gamlestadsgalej 2021

Gamlestadens älskade folkfest är tillbaka – 4 gånger så stor, 4 gånger så kul! Och för första gången i Gamlestadens Fabriker. Hela september blir Galejmånad, och under fyra lördagar dyker galejet upp på fyra olika platser. Den 11 september är… Läs mer

Grönt ljus för utvecklingen av Gamlestadens Fabriker!

Grönt ljus för utvecklingen av Gamlestadens Fabriker!

Detaljplanen för Gamlestadens Fabriker har nu vunnit laga kraft, vilket innebär att utvecklingen av området äntligen kan påbörjas. Gamlestadens Fabriker är redan idag en arena för spännande möten – mellan historia och framtid, mellan kultur och kapital, mellan stor och… Läs mer

Mat från Asiens alla gathörn

Mat från Asiens alla gathörn

Efterlängtat var bara förnamnet när Rollin Bistros slog upp dörrarna till restaurang Back Yard i det gamla pannrummet. Lokalen har under våren genomgått en omvandling, men den ruffa karaktären har snarast förstärkts. Maten är inspirerad av street food från Asiens alla gathörn… Läs mer

VISIONEN TAR FORM

VISIONEN TAR FORM

Gamlestadens Fabriker ska bli stad. En myllrande plats där människor och idéer möts. Där människor lever, bor och arbetar. Där olikheter möts. Just nu väntar vi på att detaljplanen ska vinna laga kraft, vilket vi hoppas att den ska göra… Läs mer

MÖT ENTREPRENÖREN BAKOM EASY LIVING

MÖT ENTREPRENÖREN BAKOM EASY LIVING

I hjärtat av Gamlestadens Fabriker ligger secondhandbutiken Easy Living. Ett eldorado för alla som vill fylla hemmet med historia. Möblerna i butiken är noga utvalda av butikens ägare Felix Sjöström. Att Easy Living hamnade i Gamlestaden är ingen slump. Ägaren… Läs mer

TILLSKÄRARAKADEMIN PLOCKAR UPP TRÅDEN

TILLSKÄRARAKADEMIN PLOCKAR UPP TRÅDEN

Kring förra sekelskiftet blomstrade textilnäringen i Gamlestadens Fabriker. Nu finns Tillskärarakademin i Göteborg i det gamla industriområdet, med modeutbildningar som spinner vidare på det historiska arvet. I områdets äldsta och kanske vackraste hus trimmas framtidens stjärnor inom mode och scenkostym.… Läs mer

Back To Top