skip to Main Content

När sockertillverkningen läggs ner 1835 byggs huvudbyggnaden om till spinneri (det var dock inte fråga om spunnet socker, utan textiltillverkning). Verksamheten går bra och fler byggnader tillkommer efter hand. År 1875 står den nya spinnerifabriken färdig och fabriksmiljön kompletteras med arbetarbostäder, bagarstugor och brygghus. Genom ett ökat socialt ansvarstagande kunde man nämligen knyta arbetarna till sig. Under decennierna som följde utvecklades Gamlestadens Fabriker till Skandinaviens största bomullsspinneri. Kring sekelskiftet arbetade ungefär 1500 personer på spinneriet.

Källa: Göteborgs stadsmuseum, fotograf okänd.

Back To Top