skip to Main Content

1903 fick området sin första kraftcentral – ett tecken på att elektrifieringen hade nått området. För att underlätta textilfabrikens kraftöverföring utvecklade företagets driftingenjör Sven Wingqvist det sfäriska kullagret. Detta kom att bli starten för SKF, som grundades 1907.

Källa: Göteborgs stadsmuseum, fotograf okänd.

Back To Top