skip to Main Content

Utbyggnaden och moderniseringen av fabrikerna pågick ända in på 1950-talet. Den senaste byggnaden på området uppfördes 1959. Under 1960-talet kom textilkrisen och expansionen avstannade. De kommande åren lade man ner allt fler verksamheter i fabriksområdet.

Källa: Göteborgs stadsmuseum, fotograf okänd.

Back To Top