skip to Main Content

Fram till 1980-talet fanns planer på att riva och bygga nytt i området. Men rivningsplanerna lades på is i samband med fastighetskrisen, och områdets kvarvarande byggnader räddades.

Back To Top