skip to Main Content

Utvecklingen

Projektet

EN HISTORISK PLATS DÄR FRAMTIDEN PÅGÅR

Det har kallats Göteborgs mest spännande område. I Gamlestadens fabriker skapas en ny mötesplats – en glödande smältdegel där människor, företag och idéer kan mötas och utvecklas.

Den historiska stadsdelen Gamlestaden ska växa och förtätas, förändras och knytas ihop med centrala Göteborg. Nya kontor, bostäder, hotell, kulturcenter, service och handel ska växa fram tillsammans och skapa en modern blandstad som lever 24 timmar om dygnet. Om bara några år kommer 40 000 resenärer röra sig i och passera Gamlestads torg varje dag. Här ryms charmiga second hand-butiker, livliga marknader, lokalproducerat öl och vin och en växande krogscen. Här blandas kulturer från hela världen, internationella bolag och lokala entreprenörer. Olikheter möts och skapar en skön dynamik.

NYBYGGT OCH NYBYGGARANDA

I Gamlestadens Fabriker kommer 300 nya bostäder byggas. Dessutom fördubblas ytan för kontor och verksamheter. Gatustrukturen blir logisk och urban, med rum för såväl spontanfikan som den stora karnevalen. Genom att utveckla de befintliga miljöerna bygger vi en mångfasetterad stadsdel som uppmuntrar till samarbete, kreativitet och korsbefruktande möten. Här är det tryggt men aldrig tråkigt.

MYCKET SNACK, MYCKET VERKSTAD

Vi öppnar upp mot Säveån och skapar sköna platser mot vattnet, och händelserika stråk in i området och till knutpunkten Gamlestads torg. Gatorna genom området har redan fått nya namn som minner om tidigare epoker i stadsdelens historia. De stora asfaltsytorna ersätts av nya byggnader som blir tydliga årsringar till den befintliga bebyggelsen som uppförts över flera sekel. Resultatet blir mer av det som redan är områdets stora kvalitéer; Charmiga stråk och stadsrum, men mer urbant, mer plats för möten och fler restauranger, service och butiker.

Back To Top